‘Θεσμοί και Εξουσία στην πόλη της Κέρκυρας στα μέσα του 19ου αιώνα’ [Institutions and Power in Corfu town in the mid-nineteenth century]


Publication Type:
journal articles

Publication Year:
2009

Publication Bibliography:

‘Θεσμοί και Εξουσία στην πόλη της Κέρκυρας στα μέσα του 19ου αιώνα’ [Institutions and Power in Corfu town in the mid-nineteenth century], Ίστωρ 15 (2009): 107-144.

Publication Reference Link:
https://www.researchgate.net/publication/327230328_Thesmoi_kai_exousia_sten_pole_tes_Kerkyras_sta_mesa_tou_19ou_aiona

Break down of publication data into fields

Publication Title:
‘Θεσμοί και Εξουσία στην πόλη της Κέρκυρας στα μέσα του 19ου αιώνα’ [Institutions and Power in Corfu town in the mid-nineteenth century]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: