‘Οι Βρετανοί μέτοχοι της Ιονικής Τράπεζας απέναντι στις ιδέες του Ι.Α. Βαλαωρίτη’ [Τhe British shareholders of the Ionian Bank and the ideas of I.A. Valaoritis]


Publication Type:
conference proceedings

Publication Year:
2007

Publication Bibliography:

‘Οι Βρετανοί μέτοχοι της Ιονικής Τράπεζας απέναντι στις ιδέες του Ι.Α. Βαλαωρίτη’ [Τhe British shareholders of the Ionian Bank and the ideas of I.A. Valaoritis], in T. Kalafatis, Z. Sinodinos (eds.), Η ζωή και το έργο του Ιωάννη Α. Βαλαωρίτη υποδιοικητή και διοικητή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, 1895 – 1914 [The life and work of Ioannis A. Valaoritis, Governor of the National Bank of Greece, 1895-1914’. Athens: University of Pireaus, 2007, 123-143.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
‘Οι Βρετανοί μέτοχοι της Ιονικής Τράπεζας απέναντι στις ιδέες του Ι.Α. Βαλαωρίτη’ [Τhe British shareholders of the Ionian Bank and the ideas of I.A. Valaoritis]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: