"Βρετανική αποικιοκρατία στα Επτάνησα (1815-1864) και η σημασία της για την ιστοριογραφία των νησιών της Μεσογείου" [British colonialism in the Ionian Islands (1815-1864) and its importance for the historiography of Mediterranean islands]


Publication Type:
conference papers

Publication Year:
2015

Publication Bibliography:

"Βρετανική αποικιοκρατία στα Επτάνησα (1815-1864) και η σημασία της για την ιστοριογραφία των νησιών της Μεσογείου" [British colonialism in the Ionian Islands (1815-1864) and its importance for the historiography of Mediterranean islands], Γ΄ Ημερίδα Ιστορικού Αρχείου Τράπεζας Κύπρου: «Η Κύπρος τον 20ό αιώνα: κράτος, κοινωνία και οικονομία» [Third Conference of the Historical Archives, Bank of Cyprus: "Cyprus in the 20th century: state, society and economy", 28 March 2015

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
"Βρετανική αποικιοκρατία στα Επτάνησα (1815-1864) και η σημασία της για την ιστοριογραφία των νησιών της Μεσογείου" [British colonialism in the Ionian Islands (1815-1864) and its importance for the historiography of Mediterranean islands]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: