Οικονομική Ανάπτυξη και Αποικιακή Εξάρτηση στα Επτάνησα το 19ο αιώνα [Economic development and Colonial Dependence in the Ionian Islands in the 19th century]


Publication Type:
conference proceedings

Publication Year:
2014

Publication Bibliography:

Οικονομική Ανάπτυξη και Αποικιακή Εξάρτηση στα Επτάνησα το 19ο αιώνα [Economic development and Colonial Dependence in the Ionian Islands in the 19th century], in Αλίκη Δ. Νικηφόρου (επ.), Θ΄Πανιόνιο Συνέδριο, Παξοί, 26-30 Μαϊου 2010, Πρακτικά,Εταιρεία Παξινών Μελετών, Παξοί 2014, 441-471.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
Οικονομική Ανάπτυξη και Αποικιακή Εξάρτηση στα Επτάνησα το 19ο αιώνα [Economic development and Colonial Dependence in the Ionian Islands in the 19th century]

Author Name:

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:

Title of Journal:

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: