A inmigración española en Canadá: unha vision de conxunto


Publication Type:
journal articles

Publication Year:
2000

Publication Bibliography:

“A inmigración española en Canadá: unha vision de conxunto”, in Estudios Migratorios, December 2000, pp. 9-26 (with Antonio Cazorla)

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
A inmigración española en Canadá: unha vision de conxunto

Author Name:
Shubert, Adrian

Co-Author Name(s):

Antonio Cazorla
c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:
A inmigración española en Canadá: unha vision de conxunto

Chapter Title:

Title of Journal:
Estudios Migratorios

Title of Book:

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:

City:

Page Number(s):
9-26

Publication Type:

Publication Category: