“Hanxue Jingdu xuepai: dangdai yu xianzai?: Neiteng Hunan, Shouye Zhixi, Gongqi Shiding, Jichuan Xingcilang, Daotian Qianci, Xiaoye Hezi, Guchuan Daoxiong”


Publication Type:
book chapters

Publication Year:
2009

Publication Bibliography:

“Hanxue Jingdu xuepai: dangdai yu xianzai?: Neiteng Hunan, Shouye Zhixi, Gongqi Shiding, Jichuan Xingcilang, Daotian Qianci, Xiaoye Hezi, Guchuan Daoxiong” 汉学京都学派:当时与现在?——内藤湖南,狩野直喜,宫崎市定,吉川幸次郎,岛田虔次,小野和子,谷川道雄 (The Kyoto school of Sinology, then and now?: Naitō Konan, Kano Naoki, Miyazaki Ichisada, Yoshikawa Kōjirō, Shimada Kenji, Ono Kazuko, Tanigawa Michiyo), in Cong zhoubian kan Zhongguo 从周边看中国 (Viewing China from the periphery) (Zhonghua shuju, 2009), 271-81.

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
“Hanxue Jingdu xuepai: dangdai yu xianzai?: Neiteng Hunan, Shouye Zhixi, Gongqi Shiding, Jichuan Xingcilang, Daotian Qianci, Xiaoye Hezi, Guchuan Daoxiong”

Author Name:
Fogel, Joshua A.

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:
“Hanxue Jingdu xuepai: dangdai yu xianzai?: Neiteng Hunan, Shouye Zhixi, Gongqi Shiding, Jichuan Xingcilang, Daotian Qianci, Xiaoye Hezi, Guchuan Daoxiong” ??????:??????——????,????,????,?????,????,????,???? (The Kyoto school of Sinology, then and now?: Nait? Konan, Kano Naoki, Miyazaki Ichisada, Yoshikawa K?jir?, Shimada Kenji, Ono Kazuko, Tanigawa Michiyo)

Title of Journal:

Title of Book:
Cong zhoubian kan Zhongguo ?????? (Viewing China from the periphery)

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:
Zhonghua shuju

City:

Page Number(s):
271-81

Publication Type:

Publication Category: