Minzhengyu chengshi guanli: Pinglun (Civil affairs and city governance: Commentary)


Publication Type:
book chapters

Publication Year:
2006

Publication Bibliography:

Wong, Yuk-Lin Renita. 2006. “Minzhengyu chengshi guanli: Pinglun (Civil affairs and city governance: Commentary).” In Shequ shehui gongzuo: Zhongwai shiyezhongde jiaoliu (Community social work: An insider-outsider exchange of perspectives). Ed. by Miu Chung Yan and GAO Jian Guo. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe (China Social Science Academy Press).

Publication Reference Link:

Break down of publication data into fields

Publication Title:
Minzhengyu chengshi guanli: Pinglun (Civil affairs and city governance: Commentary)

Author Name:
Wong, Yuk-Lin Renita.

Co-Author Name(s):

c
d

Conference Title:

Report Title:

Title of Paper:

Chapter Title:
Minzhengyu chengshi guanli: Pinglun (Civil affairs and city governance: Commentary)

Title of Journal:

Title of Book:
In Shequ shehui gongzuo: Zhongwai shiyezhongde jiaoliu (Community social work: An insider-outsider exchange of perspectives)

Conference Name:

City and Province/State/Country:

Editor's Name (if different from Author's Name):
Miu Chung Yan and GAO Jian Guo

Volume and Issue:

ISBN/Catalogue No:

Publisher:
Zhongguo shehui kexue chubanshe (China Social Science Academy Press).

City:
Beijing

Page Number(s):

Publication Type:

Publication Category: