jiama


Jia Ma

Photo of Jia Ma

Department of Languages, Literatures and Linguistics

Associate Professor

Office: Ross Building, 528
Phone: 416-736-2100 Ext: 88748
Email: jiama@yorku.ca


Dr. Ma studies modern Chinese literature, Chinese North American diasporic literature and Chinese history. He takes particular interest in Christian cultural influences on Chinese literature.

More...

Degrees

Ph.D. in Chinese Literature, Nanjing University, Nanjing, China
M.A. in Chinese Literature, Nanjing University, Nanjing, China
B.A. in Chinese Literature, Nanjing University, Nanjing, China

Research Interests

Culture and Cultural Studies , Asian/Pacific Studies, Christian culture & Christianity in China, Chinese-North American Diasporic Lit, Comparative Literature, East Asian Studies
Books

Publication
Year

Incorruptible Love –The K. H. Ting Story .co-author (first author). New York: Peter Lang. 2018.

2018

“Zhongjia wenxue jiaoliu shi” (The History of Mutual Influence of Chinese and Canadian Literature).co-editor. Jinan: Shandong Education Press. December 2015

2015

Lingren•wushi•lieshou-houtang zhuangzong Li Cunxu zhuan (The Biography of Emperor Zhuangzong). co-authored with Richard L. Davis. Beijing: Zhonghua Book Company, November 2009.

2009

Ai shi zhenli - Ding Guangxun zhuan (Biography of Bishop K. H. Ting). Hong Kong: Chinese Christian Literature Council Ltd. 2006

2006

Sheng jing dian gu (The Dictionary of Biblical Allusions in Sino-Western Literature). Shanghai: Xue Lin Press, 2000.

2000

Shizi jia xia de pai huai-Jidu zongjia wenhua he zhongguo xiandai wenxue (Wandering Under the Cross – Christian Culture and Modern Chinese Literature). Shanghai: Xuelin Press, 1995.

1995

Jin wen guan zhi (Selected Works of Modern Chinese Prose). Nanjing: Nanjing U Press, 1991.

1991

Book Chapters

Publication
Year

“Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” in The Study of Chinese American Literature and Culture in Cross-Cultural Discourses. Eds. Aimin Cheng & Wenshu Zhao. Nanjing: Nanjing U Press, 2011. Pp. 337-345. 6800 words.

2011

Book Reviews

Publication
Year

“Shanxia youfeng-dai renzhu jiaoshou de zhuzuo shisan shiji zhongguo de zhengzhi he wenhua weiji (On the Book Wind against the Mountain – On the Crisis of Politics and Culture in Thirteenth – Century China by Richard Davis),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 1, 2004. Pp. 86-87. 2,800 words.

2004

Journal Articles

Publication
Year

“Cong lisan dao julong, cong jiekou dao zhijin-jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo de zhuti yanbian (From Separation to Assembly, from Unknotting to Brocading: The Change of Motif in Chinese Canadian Writers’ English Creation),” Taiwan Hong Kong and Overseas Chinese Literature, No. 5, 2010. Pp. 100-104. 9,000 words.

2010

“Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe?shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” Canadian TCSL Journal, No. 4, Volume 1, 2008. 3,400 words.

2008

Xin wudai shi yingwen ban xuyan (Translations of the Introduction of Historical Records of the Five Dynasties by Richard Davis),” Journal of Anhui Normal University (Philosophy and Social Science), No. 3, 2006. Pp. 316-321. 9,600 words.

2006

“Quben shensheng he xinyang de dongzi-jidu zongjia wenhua he zhongguo dangdai wenxue (Approach to the Belief - the Impact of Christian Culture on Contemporary Chinese Literature),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 3, 2004. Pp. 20-24. 8,000 words.

2004

“The Blurred Face of Christ: Christian Culture and Twentieth Century Chinese Literature,” SMT (Swedish Missiological Themes) No.4, 1999. Pp 633-698.

1999

“Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” Religion No.1, 1999, edited by Religious Institute of Nanjing University. Pp. 115-121. 6,000 words.

1999

“Liu xuesheng dui zhongguo wenhua de xuanze quxiang qian tan (Foreign Students’ Choice Current to Chinese and Chinese Culture),” Journal of Nanjing University (Special issue for Research on Higher Education) , No.4, 1997. Pp. 79-80 and 83. 2600 words.

1997

“Lun zhongguo xiandai zuojia de chanhui qingjie (On the Repentant Complex of Modern Chinese Writers),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1996. Pp. 33-40. 8,900 words.

1996

“Xi Chuan Duan Kang Cheng he Shi Zhecun (A Comparative Analysis of Kawabata and Shi Zhecun),” Co-authored with Chen Li, Journal of Yangzhou Teachers College No. 2, 1994. Pp. 43-50. 9,000 words.

1994

“Shilun Mao Dun de xinli fenxi xianshi zhuyi (On Mao Dun’s Psychological Realism),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No.1, 1992. Pp. 12-23. 10,000 words.

1992

“Jian Xianai de xiangtu xiaoshuo (Native Novels of Jian Xianai),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1991. Pp. 96-101. 6,000 words.

1991

“Mao Dun xiaoshuo shijie mian mian guan (On Mao Dun’s Fiction),” Journal of Huzhou Teacher’s College No. 2, 1991. Pp. 28-32. 3,600 words.

1991

Ni ning: chao feng de you si (On Mao Dun’s Short Story: Ni Ning),” Huzhou Teacher’s College No. 3, 1989. Pp. 30-33. 3,000 words.

1989

“Yaoye de shangdi de mianying-jidujiao wenhua he “wusi” wenxue (The Shadow of God - May 4th Literature and Christian Culture),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No. 4, 1989. Pp. 37-57. 6,800 words.

1989

Conference Papers

Publication
Year

2011 “Zhong jia wenxue jiaoliu shi beijing xia de jianada huayi lisan wenxue (Chinese Canadian Diasporic Literature in the context of China-Canada Literary Exchange History),” The Fifth Multi-Disciplinary Symposium of Ontario Chinese Professors, July 1-3.

2011

2010 “Jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo zhuti lun (A thematic evaluation of Chinese Canadian Writers' English writing),” International Symposium on Chinese Canadian Literature at York University, Canada. July 23-24.

2010

2009 “Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” Conference on Chinese American Literature at Nanjing University, China. July 17-19.

2009

2009 “Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin? -The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s Contribution,” International conference “Imagination of the other – Missionaries and the East” at the University of Artois, France. December 3-4.

2009

2008 “Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe?shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” The 5th China-Canada TCSL Conference. April 25-26.

2008

2006 “Protestant Christianity in China: Its current situation and its role for the next three decades in Chinese society,” What’s Next Forum, Uppsala, Sweden. September 19-21.

2006

1997 “Jian Lun Ye Ziming de Meng hui xing yi (On the book Meng hui xing yi),” The International Conference on Mao Dun Studies, Beijing, China. July 4-5.

1997

1997 “Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” The International Conference on Religious Culture and Chinese Literature. Baptist University, Hong Kong. March 24-26.

1997

1988 “Mao Dun yanjiu de xin fangfa (New Methods in the Field of Mao Dun’s Studies),” The International Conference on Mao Dun Studies. Xiamen University, China. November 22-23.

1988

Conference Proceedings

Publication
Year

“Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin?-The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s contribution,” 2013 (Conference Proceedings of the Conference L’imaginaire de l’autre - les missionnaires et l’Orient, Arras, France, 3-4 December 2009, forthcoming). 12 pages.

2013

Published Reviews

Publication
Year

“Ping Liang Lifang, Ma Jia de zhongwai wenxue jiaoliushi – zhongguo, jianada juan (On The History of Mutual Influence of Chinese and Canadian Literature by Leung Laifong and Ma Jia),” by Ma Sen. in Dialogue Transculturel. No. 37, 2017. The Commercial Press. Pp. 208-212.

2017


Current Courses

Term Course Number Section Title Type
Fall/Winter 2022 AP/CH4050 6.0 A Advanced Chinese for Business SEMR
Fall 2022 AP/CH3850 3.0 A Christianity and Chinese Culture SEMR


Upcoming Courses

Term Course Number Section Title Type
Fall/Winter 2022 AP/CH4050 6.0 A Advanced Chinese for Business SEMR


Dr. Ma studies modern Chinese literature, Chinese North American diasporic literature and Chinese history. He takes particular interest in Christian cultural influences on Chinese literature.

Degrees

Ph.D. in Chinese Literature, Nanjing University, Nanjing, China
M.A. in Chinese Literature, Nanjing University, Nanjing, China
B.A. in Chinese Literature, Nanjing University, Nanjing, China

Research Interests

Culture and Cultural Studies , Asian/Pacific Studies, Christian culture & Christianity in China, Chinese-North American Diasporic Lit, Comparative Literature, East Asian Studies

All Publications


Book Chapters

Publication
Year

“Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” in The Study of Chinese American Literature and Culture in Cross-Cultural Discourses. Eds. Aimin Cheng & Wenshu Zhao. Nanjing: Nanjing U Press, 2011. Pp. 337-345. 6800 words.

2011

Book Reviews

Publication
Year

“Shanxia youfeng-dai renzhu jiaoshou de zhuzuo shisan shiji zhongguo de zhengzhi he wenhua weiji (On the Book Wind against the Mountain – On the Crisis of Politics and Culture in Thirteenth – Century China by Richard Davis),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 1, 2004. Pp. 86-87. 2,800 words.

2004

Books

Publication
Year

Incorruptible Love –The K. H. Ting Story .co-author (first author). New York: Peter Lang. 2018.

2018

“Zhongjia wenxue jiaoliu shi” (The History of Mutual Influence of Chinese and Canadian Literature).co-editor. Jinan: Shandong Education Press. December 2015

2015

Lingren•wushi•lieshou-houtang zhuangzong Li Cunxu zhuan (The Biography of Emperor Zhuangzong). co-authored with Richard L. Davis. Beijing: Zhonghua Book Company, November 2009.

2009

Ai shi zhenli - Ding Guangxun zhuan (Biography of Bishop K. H. Ting). Hong Kong: Chinese Christian Literature Council Ltd. 2006

2006

Sheng jing dian gu (The Dictionary of Biblical Allusions in Sino-Western Literature). Shanghai: Xue Lin Press, 2000.

2000

Shizi jia xia de pai huai-Jidu zongjia wenhua he zhongguo xiandai wenxue (Wandering Under the Cross – Christian Culture and Modern Chinese Literature). Shanghai: Xuelin Press, 1995.

1995

Jin wen guan zhi (Selected Works of Modern Chinese Prose). Nanjing: Nanjing U Press, 1991.

1991

Journal Articles

Publication
Year

“Cong lisan dao julong, cong jiekou dao zhijin-jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo de zhuti yanbian (From Separation to Assembly, from Unknotting to Brocading: The Change of Motif in Chinese Canadian Writers’ English Creation),” Taiwan Hong Kong and Overseas Chinese Literature, No. 5, 2010. Pp. 100-104. 9,000 words.

2010

“Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe?shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” Canadian TCSL Journal, No. 4, Volume 1, 2008. 3,400 words.

2008

Xin wudai shi yingwen ban xuyan (Translations of the Introduction of Historical Records of the Five Dynasties by Richard Davis),” Journal of Anhui Normal University (Philosophy and Social Science), No. 3, 2006. Pp. 316-321. 9,600 words.

2006

“Quben shensheng he xinyang de dongzi-jidu zongjia wenhua he zhongguo dangdai wenxue (Approach to the Belief - the Impact of Christian Culture on Contemporary Chinese Literature),” Journal of Chifeng University (Philosophy and Social Science) No. 3, 2004. Pp. 20-24. 8,000 words.

2004

“The Blurred Face of Christ: Christian Culture and Twentieth Century Chinese Literature,” SMT (Swedish Missiological Themes) No.4, 1999. Pp 633-698.

1999

“Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” Religion No.1, 1999, edited by Religious Institute of Nanjing University. Pp. 115-121. 6,000 words.

1999

“Liu xuesheng dui zhongguo wenhua de xuanze quxiang qian tan (Foreign Students’ Choice Current to Chinese and Chinese Culture),” Journal of Nanjing University (Special issue for Research on Higher Education) , No.4, 1997. Pp. 79-80 and 83. 2600 words.

1997

“Lun zhongguo xiandai zuojia de chanhui qingjie (On the Repentant Complex of Modern Chinese Writers),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1996. Pp. 33-40. 8,900 words.

1996

“Xi Chuan Duan Kang Cheng he Shi Zhecun (A Comparative Analysis of Kawabata and Shi Zhecun),” Co-authored with Chen Li, Journal of Yangzhou Teachers College No. 2, 1994. Pp. 43-50. 9,000 words.

1994

“Shilun Mao Dun de xinli fenxi xianshi zhuyi (On Mao Dun’s Psychological Realism),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No.1, 1992. Pp. 12-23. 10,000 words.

1992

“Jian Xianai de xiangtu xiaoshuo (Native Novels of Jian Xianai),” Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities and Social Sciences) No. 2, 1991. Pp. 96-101. 6,000 words.

1991

“Mao Dun xiaoshuo shijie mian mian guan (On Mao Dun’s Fiction),” Journal of Huzhou Teacher’s College No. 2, 1991. Pp. 28-32. 3,600 words.

1991

Ni ning: chao feng de you si (On Mao Dun’s Short Story: Ni Ning),” Huzhou Teacher’s College No. 3, 1989. Pp. 30-33. 3,000 words.

1989

“Yaoye de shangdi de mianying-jidujiao wenhua he “wusi” wenxue (The Shadow of God - May 4th Literature and Christian Culture),” Xiandai Wenxue Yanjie Congkan (Research Serial on Modern Chinese Literature) No. 4, 1989. Pp. 37-57. 6,800 words.

1989

Conference Papers

Publication
Year

2011 “Zhong jia wenxue jiaoliu shi beijing xia de jianada huayi lisan wenxue (Chinese Canadian Diasporic Literature in the context of China-Canada Literary Exchange History),” The Fifth Multi-Disciplinary Symposium of Ontario Chinese Professors, July 1-3.

2011

2010 “Jianada huayi zuojia yingwen chuangzuo zhuti lun (A thematic evaluation of Chinese Canadian Writers' English writing),” International Symposium on Chinese Canadian Literature at York University, Canada. July 23-24.

2010

2009 “Lingyizhong qianxi-meiguo he jianada huayi zuojia de hudong (Another kind of Diaspora-The interaction between Chinese American writers and Chinese Canadian writers),” Conference on Chinese American Literature at Nanjing University, China. July 17-19.

2009

2009 “Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin? -The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s Contribution,” International conference “Imagination of the other – Missionaries and the East” at the University of Artois, France. December 3-4.

2009

2008 “Shangye hanyu jiaocai de xuanzhe?shiyong he ketang xiaoying zhijian de guanxi (Teaching Chinese Language for Business: Textbook Choice and the Classroom Dynamic),” The 5th China-Canada TCSL Conference. April 25-26.

2008

2006 “Protestant Christianity in China: Its current situation and its role for the next three decades in Chinese society,” What’s Next Forum, Uppsala, Sweden. September 19-21.

2006

1997 “Jian Lun Ye Ziming de Meng hui xing yi (On the book Meng hui xing yi),” The International Conference on Mao Dun Studies, Beijing, China. July 4-5.

1997

1997 “Xu Zhimo shi zhi zongjiao yiyun (The Religious Lingering Charm of Xu Zhimo’s Poems),” The International Conference on Religious Culture and Chinese Literature. Baptist University, Hong Kong. March 24-26.

1997

1988 “Mao Dun yanjiu de xin fangfa (New Methods in the Field of Mao Dun’s Studies),” The International Conference on Mao Dun Studies. Xiamen University, China. November 22-23.

1988

Conference Proceedings

Publication
Year

“Who Says It Is Simply the Two Sides of a Coin?-The Movement of Revaluation of Missionaries in China and K. H. Ting’s contribution,” 2013 (Conference Proceedings of the Conference L’imaginaire de l’autre - les missionnaires et l’Orient, Arras, France, 3-4 December 2009, forthcoming). 12 pages.

2013

Published Reviews

Publication
Year

“Ping Liang Lifang, Ma Jia de zhongwai wenxue jiaoliushi – zhongguo, jianada juan (On The History of Mutual Influence of Chinese and Canadian Literature by Leung Laifong and Ma Jia),” by Ma Sen. in Dialogue Transculturel. No. 37, 2017. The Commercial Press. Pp. 208-212.

2017


Current Courses

Term Course Number Section Title Type
Fall/Winter 2022 AP/CH4050 6.0 A Advanced Chinese for Business SEMR
Fall 2022 AP/CH3850 3.0 A Christianity and Chinese Culture SEMR


Upcoming Courses

Term Course Number Section Title Type
Fall/Winter 2022 AP/CH4050 6.0 A Advanced Chinese for Business SEMR